Những điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Đối với những công – nhân viên làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, hầu hết lựa chọn hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay mình. Vậy, cần phải có những điều kiện gì để ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Để giúp giải đáp vướng mắc này cho cá nhân, đặc biệt là cho các kế toán công ty, doanh nghiệp để làm tốt việc kê khai trên phần mềm quyết toán thuế TNCN, trong bài viết này sẽ giải đáp cụ thể.

Theo quy định, người lao động phải ủy quyền việc quyết toán thuế cho người trả thu nhập. Điều kiện để được để được ủy quyền cụ thể như sau:

Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp,…) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

thuế TNCN

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trong trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời cá nhân này có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

https://sitetintuc.net/van-de-an-toan-bao-mat-cua-phan-mem-hoa-don-dien-tu/

Cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp (DN). Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho NLĐ.

Như vậy, khi đáp ứng đủ các điều kiện trên cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trước mùa quyết toán thuế đang đến gần, việc nắm bắt các quy định về nộp thuế là điều vô cùng quan trọng. Do vậy, với những chia sẻ trên đây, hy vọng đã giúp ích được cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật về những điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

https://sitetintuc.net/huong-dan-dang-ky-dich-vu-khai-thue-dien-tu-tren-thue-dien-tu-etax/

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *