Hướng dẫn đăng ký dịch vụ “Khai thuế điện tử” trên thuế điện tử eTax

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax được gọi là hệ thống thuế điện tử một cửa tập trung. Thuế điện tử eTax cho phép người dùng trải nghiệm nhiều dịch vụ trong cùng một hệ thống. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn người nộp thuế đăng ký dịch vụ “khai thuế điện tử” trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax.

Bước1:  NNT truy cập vàođường dẫn: thuedientu.gdt.gov.vn

https://sitetintuc.net/van-de-an-toan-bao-mat-cua-phan-mem-hoa-don-dien-tu/

Bước 2: NNT nhấn nút hệ thống hiển thị màn hình giao diện như sau:

– NNT nhập Mã số thuế của doanh nghiệp

– Bấm màn hình hiển thị giao diện cho phép NNT nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ.

thuế điện tử eTax

Bước3: NNT nhập các thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ:

– Người đại diện pháp luật của người nộp thuế: nhập người đại diện pháp luật của NNT
– Điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp

– Email: nhập địa chỉ email liên hệ của doanh

– Cắm USB Token vào và bấm hệ thống hiển thị màn hình nhập số PIN

+ NNT nhập mã PIN, bấm, hệ thống thực hiện tải thông tin và lên màn hình
+ Chọn ,nếu muốn đóng cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN và quay lại màn hình đang thao tác.

– Nhập mật khẩu đăng nhập để tự thiết lập mật khẩu đăng nhập hệ thống.

– Xác nhận mật khẩu đăng nhập.

– Tích chọn cả dịch vụ “Khai thuế điện tử”

Bước 4: Bấmhệ thống hiển thị màn hình đăng kí thông tin cụ thể:

– Phần thông tin NNT sẽ hiển thị lại thông tin màn hình trước đã nhập và không cho phép sửa.

– Hiển thị từng dịch vụ của NNT:

+ Hệ thống sẽ tự động copy thông tin chữ ký chính và email chính đã nhập bước trước đó thành thông tin mặc định cho các dịch vụ
+ Mỗi 1 dịch vụ chỉ có 1 email, hệ thống tải email chính thành email dịch vụvà NNT cũng có thể sửa lại email dịch vụ này.
+ Riêng đối với dịch vụ khai thuế điện tử có thể đăng ký nhiều chữ ký số.

Mặc định mỗi dịch vụ sẽ hiển thị 1 dòng CKS chính đã được đăng ký bước trước đó, và NNT có thể thay đổi CKS này bằng cách cắm chữ ký số khác và nhấn nút và hệ thống sẽ hiển thị thông tin chữ ký số sẽ thay đổi lên màn hình.

Khi muốn thêm mới CKS cho 1 dịch vụ khai thuế điện tử, NNT nhấn nút hệ thống sẽ thêm 1 dòng mới, dòng mới thêm này sẽ hiển thị trắng, NNT muốn thêm mới CKS thì sẽ cắm CKS khác và nhấn nút để thêm CKS đó.

Khi muốn xóa CKS đã đăng ký thì chọn nút  ,tuy nhiên không được xóa hết tất cả CKS đăng ký cho 1 dịch vụ.

Khi muốn xem thông tin chi tiết của CKS thì Chọn vào nút ,hệ thống bật màn hình hiển thị thông tin như sau:

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cho các dịch vụ đã đăng ký, NNT bấm hệ thống hiển thị mẫu đăng ký 01/ĐK-TĐT “Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử”

– NNT bấm , hệ thống yêu cầu nhập mã pin chứng thư số. NNT nhập mã pin và bấm .

– Màn hình hiển thị thông báo “Ký điện tử thành công”.Đồng thời hiển thị thông báo “Người nộp thuế đã thực hiện xong bước đăng ký dịch vụ Khai thuế điện tử”. Sau khi đăng ký thành công, NNT sẽ quay lại trang chủ và đăng nhập vào hệ thống bằng Mã số thuế và mật khẩu NNT đã nhập.

Chỉ với 5 bước trên, người nộp thuế đã dễ dàng thực hiện đăng ký “khai thuế điện tử” trên hệ thống thuế điện tử eTax.

https://sitetintuc.net/

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *